Live Jashan 3 Shaban 2018 Township Lahore Time 08:00PM to 02:00AM

Admin: Ghazanfar Mehdi Karpalvi 03214638020

Live Majlis 2 Shaban 2018 Kamalia Time 10:00AM to 08:00PM

Admin: Muntazir Mehdi Karpalvi 03337495437

Live Majalis Schedule

New Majalis Available

DvD

Majlis 22 January 2017

Mugalpura Lahore

Watch DvD
DvD

Majlis 17 January 2017

Deowal Sargodha

Watch DvD
DvD

Majlis 4 September 2014

Maqsoodpur

Watch DvD
DvD

Majlis 22 June 2015

Bhakkar

Watch DvD